Varför undviker vi att prata om ångtryck i Bar?

Uppdaterad

I vår värld är en optimal steamer inte nödvändigtvis en steamer med så högt bartryck som möjligt. Det viktigaste för oss är ångans kvalitét, torrhet och flödets jämnhet. Våra handsteamers producerar 15 gram ånga per minut. Detta är kalibrerat för att vattentanken ska klara så många plagg som möjligt utan att vara för tung, stor och otymplig. På en Stratus No.2 är mängden ånga inställd på 42g/min i läge 2 och ca. 30g/min i läge 1.