Reklamationer - vad gäller?

Uppdaterad

Även om vi gör noggranna kontroller av våra produkter kan det fortfarande hända att produkter i enstaka fall inte fungerar. Om du upptäcker att din produkt har ett tillverknings- eller materialfel, kontakta gärna vår kund support så hjälper vi dig.


Vi behandlar varje order individuellt. Under garantiperioden, som är ett år för Pilo Fabric Shaver samt alla våra steamers (förutom Stratus No.2 Professional Steamer som har två års garanti), har du rätt att reklamera produkter för tillverkningsfel samt för fel som upptäckts efter normal användning. Notera att fel som är orsakade av felaktig eller ovarsam hantering ej omfattas av denna reklamationspolicy.

För att en reklamation ska vara giltig behöver vi underlag för denne - ordernummer (STEAM-xxxx), kvitto och en video eller annat bevis på produktens eventuella defekt är sådant som vi vanligtvis frågar efter vid ärenden som gäller reklamation. Om din produkt är köpt hos en utav våra återförsäljare så är det dem som du ska kontakta då en produkts garanti/reklamation alltid är giltig på det ställe som produkten inhandlades.