Särskilt vatten till min steamer?

Uppdaterad

Vi säljer steam water, som är destillerat vatten som kan användas till våra steamers. Du kan även använda batterivatten, det kan vara enklare att få tag på. Det kan verka onödigt att köpa vatten till en steamer men fel sorts vatten kan faktiskt skada den.

Det kan vara bar att ha koll på kvaliteten på vattnet som kommer ur kranen hemma. Anledningen till detta är för att om man bor i ett område med väldigt kalkrikt eller hårt vatten kan detta skada steamern. I områden med mjukt vatten är det ingen fara att använda kranvatten till din steamer. Vi förespråkar att man tar reda på vad för sorts vatten man har där man bor för att försäkra sig om att det inte är skadligt för steamern. 

Vi rekommenderar destillerat vatten som en säkerhetsåtgärd eftersom vattenkvaliteten skiljer sig kraftigt åt beroende på region. Om du har väldigt kalkrikt vatten är det en god idé att använda destillerat-eller batterivatten. Annars riskerar du dels att få kalkfläckar på kläderna, och i förlängningen kan kalkavlagringar påverka steamern så att den går sönder.

Har du använt kranvatten ofta som innehåller mycket kalk så behöver steamern avkalkas ordentligt och med jämna mellanrum. Se gärna våra guider där vi visar hur man på bästa sätt avkalkar sin steamer. 

Avkalka Cirrus No.1 och Cirrus No.2