Min Stratus No.2 har slutat fungera - vad kan jag göra?

Uppdaterad

Läckage

Skulle du uppleva att din steamer läcker på något vis så börja med att lokalisera vartifrån vattnet kommer. 

Om du upplever att det läcker vatten från handtaget, kontrollera att munstycket är ordentligt åtskruvat. Ett vanligt problem kan vara att munstycket inte sitter gängat helt rakt utan har hamnat lite snett. Om det fortfarande skulle läcka vatten någonstans från handtaget/munstycket trots åtgärd så vänligen kontakta vår support för vidare hjälp. 

Om du upplever att det läcker vatten från vattentanken, kontrollera att korken sitter på ordentligt och är ordentligt åtskruvad. Läcker det fortfarande vatten från tanken, trots åtgärd, vänligen kontakta vår support för vidare hjälp. Observera att hålet där vattentanken fästs vid steamern alltid fylls med vatten och det är alltså inte en anledning till oro. 

 Om du upplever att det läcker vatten från själva steamern, kontrollera vilken del av steamern läckaget kommer ifrån. Om steamern läcker onormalt med vatten (till exempel underifrån), vänligen kontakta vår support för vidare hjälp.


Det kommer ingen ånga

Det finns lite olika saker man kan titta på för att försöka ta reda på varför det inte kommer ut någon ånga fastän att vattentanken är fylld och steamern är inkopplad till ett eluttag. Först och främst kan det vara värt att se över själva eluttaget - fungerar det? Prova alternativa eluttag för att utesluta att det kan vara problemet. Kontrollera även så att kontakten sitter i ordentligt i uttaget. Får steamern ingen ström kommer inte motorn komma igång för att producera ånga.

Märker du att din steamer blir varm och det låter som att den jobbar men det kommer ingen ånga ur munstycket? Detta kan bero på kalkavlagringar inuti steamern. Kalkresterna gör det svårt för vattnet att tränga fram ordentligt i steamern vilket förhindrar ånga från att produceras. Prova då att avkalka Stratus No.2 enligt våra anvisningar. Nedan följer en tutorial för hur du går till väga vid avkalkning:

Avkalka Cumulus No.3 och Stratus No.2

Avkalkning är också bra om det är så att steamern bara fungerar i ett läge (läge 1 eller läge 2). 

Om det är så att steamern inte alls värms upp eller producerar ånga vänligen kontakta vår kundsupport för vidare hjälp. Likaså om du har provat dessa åtgärder och din Stratus No.2 ändå inte presterar eller fungerar i båda lägen, så hjälper vi dig vidare.

On/off-knappen lyser inte 

Om du upptäcker att din on/off-knapp inte lyser på sin Stratus kan du börja med att kontrollera eluttaget. Är kontakten insatt ordentligt? Testa gärna alternativa eluttag för att utesluta att detta skulle vara ett problem.

Fungerar din steamer i övrigt, men knappen lyser inte? Då kan det vara så att din steamer är helt okej men själva lysdioden har gått sönder. Det är mest troligtvis inget större problem än så, men kontakta gärna vår kund support för vidare hjälp.