Min Cirrus No.2 har slutat fungera - vad kan jag göra?

Uppdaterad

Det kommer ingen ånga

Är det tillräckligt med vatten i vattentanken?
Försäkra er om att vattentanken är rikligt påfylld.

Fungerar eluttaget korrekt?
Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i och att vägguttaget verkligen fungerar.

Har steamern värmts upp tillräckligt länge?
Det tar cirka 25 sekunder innan lampan slocknar och steamern är tillräckligt varm för att användas, först då knappen bör tryckas ned.

Sitter vattentanken rätt?
Prova att ta av och sätta tillbaka vattentanken – om vattentanken sitter löst kommer det ingen ånga. Det får inte finnas ett glapp mellan vattentank och steamer.

Har ni kalkat av steamern?
Cirrus No. 2 kan enkelt kalkas av genom att hälla 1 cl ättika i vattentanken och fylla upp resten av tanken med vatten. Sätt i kontakten och vänta tills lampan slocknar. Tryck sedan ner knappen för att steama ut eventuella kalkrester. Steama tills tanken är tom. Observera att kalkresterna som kommer ut med ångan kan orsaka fläckar. Kommer det fortfarande ingen ånga? Vänligen kontakta support för vidare hjälp.

Konstigt ljud

Hörs ett knarrande ljud från steamern?
Detta är normalt, det är pumpen som arbetar.

Läckage

Läcker det vatten från steamern?
Kontrollera varifrån läckaget kommer.

Läcker det från tanken?
Kontrollera då att pluggen är försluten och att vattentanken sitter ordentligt på plats.

Läcker det inte från vattentanken?
Kontakta vår support för vidare hjälp.