Hur många gram ånga per minut avger Cirrus No.1 och No.2?

Uppdaterad

Båda våra steamers Cirrus No.1 och Cirrus No.2 avger 15 till 20 gram ånga per minut. Viktigare för en handsteamer så som Cirrus No.1 och No.2 är dock att ångan fördelas jämnt och inte hur mycket ånga som produceras. Om ångan inte fördelas jämnt över munstycket kommer steamer inte uppleves som effektiv. Avgörande är också kvaliteten på ångan som kommer ut. Effektiv ånga är bättre än mycket ånga. Vi har satsat på att våra steamers ska producera torr och varm ånga eftersom då behöves inte lika mycket ånga vilket i sin tur gör att en tank vatten räcker längre.